УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА

22.03. позив за подношење понуда

22.03. конкурсна документација

25.03. одговори на питања понуђача

28.03. одговори на питања понуђача

28.03. обавештење о продужењу рока

30.03. oдговори на питања понуђача

30.03. обавештење о продужењу рока

31.03.одговори на питања понуђача

04.04. одговори на питања понуђача

04.04. измена конкурсне документације

04.04. продужетак рока

12.04. продужење рока за доставу понуда

14.04. одговори на питања понуђача

14.04. измена модела уговора

15.04. појашњење измена документације

15.04. измена конкурсне документације

22.04.2016.Обавештење о продужење рока за доставу понуда

25.04. одговори на постављена питања

27.04. измене конкурсне документације

27.04. измене конкурсне документације

28.04.2016.године страна 19А

28.04.2016.године страна 20А

04.05. одговори на постављена питања

20.05. одлука о додели уговора -партија 1

20.05. одлука о додели уговора – партија 2

20.05. одлука о додели уговора -партија 3

20.05. одлука о додели уговора -партија 4

20.05. одлука о додели уговора – партија 5

20.05. одлука о додели уговора – партија 6

02.06. обавештење о закљученом уговору

08.06. обавештење о закљученом уговору -партија 1

08.06. обавештење о закљученом уговору -партија 2

08.06. обавештење о закљученом уговору-партија 3

09.06. обавештење о закљученом уговору за партију 4

09.06. обавештење о закљученом уговору за партију 5