Usluga implementacije i konfiguracije računarske opreme i računarske mreže

poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora

obaveštenje o zaključenom ugovoru