Odeljenje za ljudske resurse

Odeljenje za ljudske resurse obavlja poslove koji se odnose na: organizovanje i koordinaciju poslova iz oblasti upravljanja ljudskim resursima; praćenje i obaveštavanje zaposlenih o primeni propisa iz oblasti radnih odnosa; izradu nacrta rešenja i drugih pojedinačnih akata; analizu i kontrolu opisa poslova radnog mesta i njihovo pravilno razvrstavanje u zvanja i vrste; pripremu internih i javnih konkursa za popunu radnih mesta i učestvovanje u njihovom sprovođenju; izradu nacrta kadrovskog plana; učestvovanje u donošenju rešenja o ocenjivanju i napredovanju službenika; organizovanje poslova u vezi stručnog usavršavanja službenika; procenu efekata sprovedenih obuka i analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika; pripremu predlog godišnjeg programa stručnog usavršavanja službenika u saradnji sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama; vođenje i uspostavljanje kadrovske evidencije zaposlenih i ostalih poslova od značaja za karijerni razvoj službenika; vođenje personalnih dosijea svih zaposlenih u Upravi; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima Uprave gradske opštine, kao i druge poslove po nalogu načelnika Uprave.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:

e – mail: akovacevic@starigrad.org.rs  

telefon: 011/ 3300-551.