ULAGANJA U DOM ZDRAVLJA „STARI GRAD“

Dugogodišnjim ulaganjem u Dom zdravlja „Stari grad“, opština pokazuje koliko joj je bitno da njeni sugrađani dobijaju najkvalitetniju medicinsku uslugu. U okviru svojih mogućnosti, na prošlonedeljnoj senici Opštinskog veća odlučeno je da se Domu zdravlja „Stari grad“ opredele sredstva u iznosu od 4.674.000 dinara za nabavku tri putnička vozila i jednog kombi vozila za prevoz pacijenata na dijalizu.

„Prošle godine smo od Skupštine grada dobili tri nova automobila tako da ćemo sa ova nova tri, koja nabavljamo zahvaljujući opštini Stari grad, naš vozni park osvežiti sa ukupno šest novih automobila. Naše medicinsko osoblje automobilima obilazi pacijente kojima je neophodna kućna nega i patronaža, a kombi nam pomaže da prevozimo pacijente koji idu na dijalizu u tri medicinska centra. Svaki drugi dan u toku meseca prevezemo od 25 do 27 pacijenata“, kaže direktor DZ „Stari grad“ dr Ljubiša Perišić.

Zahvaljujući donaciji u iznosu od 8.000.000 dinara, DZ „Stari grad“ kupiće dva ultrazvučna aparata (3D) sa tri sonde.

„Ovi aparati su najsavremeniji i mi ćemo ih koristiti u kardiologiji i ginekologiji. To su aparati visoke i precizne rezolucije koji mogu da uoče i najsitnije promene što je jako bitno za uspostavljanje tačne i precizne dijagnoze“, ističe dr Ljubiša Perišić, direktor DZ „Stari grad“.