UKLANJANJE PLOVILA I OSTALIH OBJEKATA

Uklanjanje plovila i ostalih objekata sa Marine Dorćol

Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju opštine Stari grad primilo je 18. januara dopis Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u kome se zahteva uklanjanje kiosaka, drvenih objekata, metalnih konstrukcija, žičane ograde i plovila(brodova i čamaca) na dorćolskoj marini u Dunavskoj 31, na katastarskih parcelama 6/4, 7 i katastarskoj opštini Stari grad.

Prema rečima Gorjane Obrenović, načelnice ovog opštinskog odeljenja, planom detaljne regulacije centralne zone prostorne celine Marina Dorćol, koji je objavljen u službenom listu Beograda br. 24 od 17. 10. 2005, predviđeno je privođenje zemljišta nameni, a povod za izgradnju takvog plana predstavlja inicijativa Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda iz 2002. godine koja je upućena Gradskom sekretarijatu za urbanizam kako bi pristupio izradi plana.

Shodno tome, Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju opštine Stari grad je 20.1. 2006. obavestilo vlasnike plovila da iste uklone (po prijemu obaveštenja), kako bi zemljište moglo da se privede nameni. Obaveštenje je prilepljeno na 165 plovila.