U SUSRET LEPIM ŽELJAMA

DRAGI STAROGRAĐANI,

U ime vaše opštine Stari grad želim da vam 2005. bude godina u kojoj ćemo svi skupa, kao sugrađani, nastaviti sa učenjem tolerancije, zdravog života i dobrih komšijskih odnosa. Želim da nam se deca i unuci igraju u zelenim parkovima i školuju u bezbednim školama, da se šetamo čistim obalama i hodamo umivenim ulicama. Jedino tako bićemo zaista srećni i veseli.

Mirjana Božidarević
Predsednik opštine