TRINAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Trinaesta sednica Skupštine Gradske opštine Stari grad, na kojoj je prisustvovao 51 od 56 odbornika, održana je danas.

Na početku sednice odbornici su usvojili Dnevni red i Zapisnik sa prethodne sednice. Skupština je potvrdila imenovanje novih članova stalnog sastava Opštinske izborne komisije, i potvrdila izbor novih umesto odbornika koji su podneli ostavke. Na predlog Srpske radikalne stranke u stalni sastav Opštinske izborne komisije imenovani su Aleksandar Gažević, Radivoje Radenković i Suzana Radosavljević. Većinom glasova prisutnih, nakon izveštaja Administrativne komisije, potvrđeni su mandati odbornicima Verici Počuči sa Izborne liste „Stari grad za evropsku Srbiju – Boris Tadić“, Slaviši Vujačiću i Slobodanki Jovanović, sa liste „ Srpska radikalna stranka – Tomislav Nikolić“. U nastavku rada odbornici su razmatrali i usvojili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Stari grad. Predloženim izmenama izvršeno je usaglašavanje Statuta gradskih opština sa odgovarajućim izmenama u Statutu grada i to u: članovima 9, stavu 4 gde je predviđeno da za utvrđivanje praznika Opštine je potrebna saglasnost gradonačelnika, umesto dosadašnjeg mišljenja nadležnog ministarstva; u postojećem članu 15., koji se odnosi na nadležnosti gradske opštine izvršeno je usaglašavanje sa promenama u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i odgovarajuće promene u odredbama člana 77. koji se odnosi na nadležnosti Opštinskog veća i u članu 80. kojim se uvodi se opšti naziv „ izvršni organi“ umesto „ predsednika Opštine i Opštinskog veća“.

Odbornici su većinom, sa 41 glasom za, usvojili Predlog zaključka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta GO Stari grad za 2009. Odbornici su usvojili ostavku Đorđa Lazarevića na mesto člana UO u Javnom preduzeću „ Milan Gale Muškatirović i umesto njega imenovali Vojkana Bižića, dipl. menadžera u sportu. Takođe, većinom glasova Skupština je izabrala Đorđa Lazarevića, dipl. pravnika za novog člana Opštinskog veća umesto Miroslave Stopić, koja je podnela ostavku.

Skupština Gradske opštine je razmatrala i usvojila izveštaje o radu Opštinske uprave i Javnog pravobranilaštva u 2009. godini. U ime Opštinske uprave Skupštii se obratio načelnik Dejan Kovačević koji je naglasio da je zadovoljan radom Opštinske uprave, ali „da se treba i može uvek bolje“, dodavši da „ISO standarde nismo uveli u rad Opštinske uprave da bismo radili zbog njih, već da nam pomognu da poboljšamo i unapredimo njen rad i efikasnost, na zadovoljstvo građana, korisnika usluga.“ U izveštaju je detaljno predstavljen rad Odeljenja, Odseka i Službi Opštinske uprave.