TRIBINOM „RAVNOPRAVNOST KAO ZNAČAJAN FAKTOR U BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA“ OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Savet za rodnu ravnopravnost Gradske opštine Stari grad obeležio je 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Danas je tim povodom u opštini Stari grad održan okrugli sto na temu „Ravnopravnost kao značajan faktor u borbi protiv nasilja nad ženama“, na kojem su učestvovali Nevena Dodić , predsednica opštinskog Saveta za rodnu ravnopravnost i zamenica predsednika Skupštine GO Stari grad, Milica Nicović, advokatica, Marijana Ristić, predstavnica Pedagoškog saveza Srbije, Milica Dakić , novinarka i član Saveta za rodnu ravnopravnost GO Stari grad, Tatjana Pejović, rukovodilac Centra za socijalni rad Stari grad, i Nedeljko Jovanović, član Veća GO Stari grad.

Nevena Dodić , predsednica opštinskog Saveta za rodnu ravnopravnost i zamenica predsednika Skupštine GO Stari grad, istakla je da prema najnovijem istraživanju Republičkog zavoda za statistiku Srbije, pedeset odsto ispitanih žena smatra da je nasilje uobičajena pojava, a da nasilje ne prijavljuju zbog osećaja sramote i krivice od društva i zajednice, kao i da je nasilje lična stvar.

„Nasilje se ne prijavljuje i zbog velikog straha od počinioca nasilja, nepoverenja u institucije i osećaja obeshrabrenosti. Na osnovu istraživanja o bezbednosti i kvalitetu života žena Republičkog zavoda za statistiku pod nazivom „Žene žrtve nasilja iz ugla statistike“, na uzorku od sedam hiljada žena u dobi između 18  i 74 godine, došlo se do rezultata da žene koje trpe nasilje u partnerskim odnosima imaju u proseku 49 godina, nižeg su nivoa obrazovanja, žive u gradskoj sredini i nemaju lične prihode. Prema istom istraživanju, nasilje nad ženama u nepartnerskom odnosu govori da su u pitanju osobe proseka strarosti od 45 godina, koje žive u gradskom području, izdržavana su lica i imaju više ili visoko obrazovanje“, rekla je Nevena Dodić, koja je istakla da na ovakvim skupovima neprekidno treba ponavljati da je nasilje nad ženama krivično delo.

Tanja Pejović, rukovodilac Centra za socijalni rad Stari grad, rekla je da nasilje nije samo porodična stvar već ogroman društveni problem iz kojeg mora da se izađe.

„Svako nasilje je zločin, a princip po kojem zločin nad ženama funkcioniše je takav da se žrtva prvo izoluje od familije i prijatelja, a onda bude najstrašnije maltretirana i zlostavljana, čak i pred decom. Zbog nepovoljnih stambenih i ekonomskih uslova za život, žene se najčešće odlučuju da ne napuštaju nasilnika, što su poražavajući podaci koje ima Centar za socijalni rad. Najvažnije je da osvestimo građane, komšije, pa čak i decu, da slučajeve nasilja u porodici moraju da prijave policiji“, kazala je Tanja Pejović.

Advokatica Milica Nicović kaže da borba protiv nasilja nad ženama mora biti snažna i da nasilje ostavlja trajne zdravstvene i socijalne posledice po žrtve nasilja, a pogotovo ako slučaj dospe u medije.

„Ništa manje nije zastupljeno psihičko nasilje nad ženama, koje se manifestuje u vidu pretnji, pretnji ubistvom, proganjanjem. Vidovi nasilja su i seksualno nasilje, silovanje, obljube. Razlog zbog kojeg žrtve najčešće odustaju od krivičnog postupka protiv nasilnog partnera je ekonomska nesamostavlnost. Žrtva se zbog toga povlači i odustaje od procesuiranja nasilnika. Praksa govori da posle svakog odustajanja žrtve da pozove policiju, nasilje postaje sve brutalnije. Krivično delo nasilja je potrebno prijaviti odmah, jer protekom vremena određeni dokazi na sudu ne mogu da se izvedu i postaju neupotrebljivi“, istakla je Milica Nicović.

Jedna od učesnica, pedagoškinja Marijana Ristić, kaže da osnaživanje žena mora da se vodi kroz sistem obrazovanja, zapošljavanja i ekonomske nezavisnosti žene od strane muškarca.

„Obrazovanje i emancipacija žena je jedini provereni i suguran put u osnaživanju ženske nezavisnosti i samostalnosti. Na taj način žena gradi svoje samopouzdanje i samim tim se smanjuje mogućnost da postane žrtva nasilja. Niži obrazovni status jedan je od faktora rizika koji mogu uticati na pojavu nasilja nad ženama“, smatra Marijana Ristić, pedagoškinja u Devetoj beogradskoj gimnaziji i član Pedagoškog saveza Srbije

Kada je reč o medijima, oni imaju značajnu ulogu u tome da se o nasilju nad ženama sve više razgovara, što je sa jedne strane dobro jer se o tome govori kao o negativnoj društvenoj pojavi, dok sa druge strane mediji često prelaze granicu i na nedozvoljen način podižu svoj tiraž ili posećenost sajta, smarta Milica Dakić, novinarka i član Saveta za rodnu ravnopravnost GO Stari grad.

„Mediji treba da budu važan kanal za edukaciju i prevenciju. Ono što nije dozvoljeno je dodatna viktimizacija žrtve, iznošenje u javnost njenih ličnih podataka, priče nerelevantnih sagovornika koje opravdavaju zločin ili govore o ličnim osobinama nasilnika“, rekla je na okruglom stolu novinarka Milica Dakić.

Republika Srbija je deo globalne kampanje, čiji je cilj preduzimanje akcija za suzbijanje nasilja nad ženama, koje traju od 25. novembra do 10. decembra, kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.