TAKSE NA IZVODE IZ MATIČNIH KNJIGA

Visina taksi koju će građani plaćati prilikom izdavanja izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih na domaćem obrascu iznosiće 310 dinara, dok će taksa za izvod na inostranom obrascu koštati 490 dinara.

Uverenje o državljanstvu košta 530 dinara.