STARI GRAD ULAŽE 50 MILIONA DINARA ZA SREĐIVANJE ŠKOLA

Gradska opština Stari grad uložiće gotovo 50 miliona dinara za renoviranje devet osnovnih i srednjih škola na svojoj teritoriji. Ova velika donacija samo je nastavak opredeljenja za kontinuiranu pomoć obrazovnim institucijama koje opština sprovodi godinama unazad. Pomoć su dobile Prva ekonomska škola Tehnička škola „Drvo art“, Muzička škola „Mokranjac“, Pravno-poslovna škola, Elektrotehnička škola „Stari grad“, OŠ „Skadarlija, OŠ „Mihailo Petrović Alas“, Baletska škola „Lujo Davičo“ i Matematička gimnazija.

Prvoj ekonomskoj školi pripašće oko 9,6 miliona dinara, za molersko-farbarske radove, a Tehničkoj školi „Drvo art“, više od 12 miliona dinara, za arhitektonsko-građevinske radove na rekonstrukciji hidroizolacije suterena objekta i radove na rekonstrukciji elektroinstalacija u objektu škole.

Muzičkoj školi „Mokranjac“ pripalo je više od 8 miliona dinara i to za adaptaciju podova, molersko-farbarske radove i nabavku i ugradnju protiv „panik“ rasvete, a Pravno-poslovnoj školi skoro šest miliona dinara, za adaptaciju sanitarnih čvorova u glavnoj i dvorišnoj zgradi.

Elektrotehnička škola „Stari grad“ dobiće donaciju skoro 5,5 miliona dinara, za izvođenje radova na adaptaciji prostora škole.

OŠ „Skadarliji pripašće više od 3,5 miliona dinara za radove na sanaciji vodovoda i jednog sanitarnog čvora, zameni i sanaciji unutarnje stolarije, keramike i sanitarija kao i elektroenergetskih instalacija

OŠ „Mihailo Petrović Alas“ dobija 2,9 miliona dinara, za nabavku opreme i sitnog inventara za opremanje kabineta za tehničko, kabineta za informatiku, trpezarije i učionica nižih razreda.

Baletskoj školi „Lujo Davičo“ opredeljeno je oko 590 000 dinara, za otpremanje zbornice i krojačnice škole (stolovi, stolice, kasete za profesore, ormani za dnevnike, šivaća mašina).

Konačno, Matematička gimnazija dobiće oko 750 000 dinara za uređenje dvorišta na ulazu i radove na postavljanju zaštite fasadne aluminarije i radijatora na delu fiskulturne sale.