SKUPŠTINA UDRUŽENJA MAKEDONACA U BEOGRADU

U finišu izborne kamapanje za nacionalne savete nacionalnih manjina u Srbiji, članovi Udruženja Makeodnaca u Beogradu održaće u subotu, 24. aprila, redovnu Skupštinu u sali opštine Stari grad. Na ovom skupu dežuraće dva službenika opštine, koji će od 11 do 15 časova overavati potpise za podršku elektora iz Beograda za Elektorsku skupštinu Makedonaca u Srbiji. Republičko Ministarstvo za ljudska i manjinska prava zakazalo je izbore za 19 nacionalnih saveta 6.juna 2010. nakon završetka upisa birača manjina u posebne biračke spiskove. Na neposrednim izborima biraće se članove 16 nacionaih saveta dok će saveti Hrvata, Slovenaca i Makedonaca biti birani posredno, putem elektora. Po novom zakonu, nacionai saveti dobijaju veliku autonomiju i ovlašćenja u oblasitma kulutre, obrazovanja, informisanja i upotreba pisma i simbola manjina.

Udruženje Makedonaca iz Beograda „Makedonium“ je aktivno ukljućeno u izborni proces od samog početka sa ciljem da budući Nacioni savet bude istinski reprezent autentičnih nacionalnih, kulturnih i demokrtskih interesa makedonske zajednice u Srbiji. U Beogradu, prema popisu iz 2002. godine živi 8700 pripadnika makedonske manjine koji su svojiim radom i angažmanom dali veliki doprinos za razvoj srpske metropole, a pre svega su ostavili značajan pečat na bogatsvo srpske kulutrne baštine. Afirmativna interakcija kulutura makedonskog i srpskog naroda je dugoročni cilj udruženja„Makedonium“ kao most doborusedske saradnje dveju trdicionalno prijateljskih država.

Sednica skupštine „Makedoniuma“ koja počinje u 11:30 časova u velikoj Sali opštine Stari grad, Makedonska 42, osim radnog dela imaće i kratak prigodni kulturno-umetnički program i koktel .