САВЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Савет за заштиту животне средине прати стање и предузима мере и активности на побољшању услова за живот и здравље грађана, уређењу зелених површина, паркова, башти, балкона, улица, излога и др. Прати стање загађености ваздуха и информише надлежне органе Скупштине града о критичним местима и загађивачима. Организује акције чишћења подрума, тавана и прилаза склоништима, што је од значаја за безбедност грађана; доноси програме рада и активности у току године и одобрава трошкове за реализацију програма; контактира са средствима информисања и презентира рад Савета и Градске општине; покреће иницијативе пред надлежним органима Скупштине града за предузимање мера на заштити животне средине и обавља и друге послове у складу са прописима.

Председница Савета: Светлана Милутиновић

Чланови:

  1. Александра Ђурашковић
  2. Бојан Алкалај
  3. Светлана Секулић
  4. Милош Бјелић
  5. Горица Бољановић
  6. Слободан Лазаревић
  7. Милица Жегарац

Стручне послове за потребе радног тела обавља Одељење за скупштинске послове и послове већа и председника Управе градске општине.