ŠKOLA RETORIKE KANCELARIJE ZA MLADE GO STARI GRAD

Kancelarija za mlade GO Stari grad organizuje kurs „Škola retorike“ koja će se održati od 29. aprila do 20. maja u opštinskoj UK „Parobrod“. Kurs je namenjen mladim ljudima, od 18 do 30 godina, sa Starog grada.

Istorija besedništva i njegov značaj, priprema i izlaganje govora, osobine kvalitetnog govornika, dikcija, prevazilaženje treme, postizanje sugestivnosti prilikom javnog nastupa, govor tela i nastup pred kamerama teme su časova prve škole retorike u organizaciji Kancelarije za mlade Stari grad, UK „Parobrod“ i grupe mladih predavača sa značajnim iskustvom u oblasti retorike, besedništva i javnog nastupa.

Kurs je zamišljen kao skup teorijsko-praktičnih časova tokom kojih će svi polaznici učiti o besedništvu i uvežbavati veštinu besedništva. Polaznici će uz pomoć predavača pisati autorsku besedu koju će govoriti na završnom času, što je ujedno i glavni uslov za sticanje sertifikata.

Rok za prijave je 27. april, a vrše se putem onlajn formulara koji se nalazi na sajtu Kancelarije za mlade GO Stari grad: http://www.kzmstarigrad.org.rs/sr/aktivnosti.php?t=1