SAVET ZA LOKALNE INOVACIJE MLADIH – UČEŠĆE U PROJEKTU “NEW GENERATION SKILLS”

Opština Stari grad učestvuje u regionalnom projektu razvoja i podrške omladinskom preduzetništvu Dunavskog transnacionalnog programa pod nazivom “New Generation Skills”, koji traje od 1. novembra 2017. do 30. juna 2019. godine.

U okviru projekta, u petak 27. aprila 2018. godine, održan je jedan u nizu sastanaka Saveta za lokalne inovacije mladih. Savet čine stručnjaci iz različitih oblasti, sektora i industrija koji su okupljeni oko zajedničkog cilja – stvaranje povoljnog okvira za razvoj znanja i veština mladih, kao i pretvaranje njihovih ideja u uspešne poslovne poduhvate, sa izraženom društveno-korisnom komponentom.

Članovi Saveta raspravljali su na temu Lokalnog akcionog plana za inovacije mladih, čija je izrada u toku. Razgovaralo se i o nazivu i identitetu inovacione laboratorije koja se formira u okviru projekta, kao i o prilagođavanju međunarodnog edukativnog programa za mlade lokalnim potrebama mladih.

Uključivanje članova Saveta i njihov doprinos u realizaciji projektnih aktivnosti svrstavaju Gradsku opštinu Stari grad u red inovativnih lokalnih samouprava.

Projekat “New Generation Skills” se realizuje u saradnji sa partnerima iz sedam evropskih država – Mađarske, Češke, Bugarske, Rumunije, Srbije, Austrije i Slovenije, a vodeći partner je lokalna samouprava iz Budimpešte, opština Ujbuda.

Više informacija o projektu i budućim aktivnostima za mlade možete dobiti na:

FB: https://www.facebook.com/Newgenerationskills-Serbia-267971326943417/

Instagram: https://www.instagram.com/newgenerationskills_serbia/

web: www.interreg-danube.eu/newgenerationskills

Programme co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA)