SAOPŠTENJE ZA JAVNOST GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Povodom informacije, objavljene u sredstvima javnog informisanja, da je Gradska opština Stari grad bila donator Dobrotvornog fonda „Katarina Rebrača“, obaveštavamo javnost da opština nikad nije uplatila finansijska sredstva na račun ovog Fonda.

Opština Stari grad je septembra 2007. godine sklopila ugovor o donaciji sa Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije vredan 5.000.000 dinara, namenjenih renoviranju prvog sprata Instituta. Takođe, ovom Institutu, opština je uputila i donaciju od milion dinara za kupovinu opreme za doziometriju.

Osim toga, opština Stari grad učestvovala je i u kupovini prvog pokretnog digitalnog mamografa u Srbiji, u akciji koju je pokrenula Fondacija B92, u saradnji sa Institutom za onkologiju, Ministarstvom zdravlja i Republičkim zavodom za zdravstvenu zaštitu. Sredstva u vrednosti od milion dinara uplaćena su direktno na račun Fondacije B92.

Katarina Rebrača, obratila se opštini Stari grad 5. marta ove godine, sa zahtevom da joj se odobre sredstva u iznosu od 200.000 dinara, za organizaciju „Ženskog bazara zdravlja“, ali je ovaj zahtev odbijen zbog nepotpune dokumentacije.

Bez obzira na ovo, opština Stari grad ostaje otvorena za saradnju sa raznim fondovima i humanitarnim organizacijama koje imaju za cilj pružanje humanitarne pomoći, ali uz striktno poštovanje jasno propisanih uslova opštine za dodelu finansijske pomoći.