SAOPŠTENJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD POVODOM NAVODA “FAMILY SPORT” OBJAVLJENIH U POJEDINIM MEDIJIMA

Povodom navoda objavljenih u pojedinim medijima, koji su preneli saopštenje firme “Family sport” d.o.o. na temu raskida ugovora između GO Stari grad i firme “Family sport”, Opština Stari grad saopštava sledeće:

Stav Gradske opštine Stari grad je da bi sudski organi trebalo da reše ovaj slučaj. U skladu sa zakonskim i ugovornim okvirima sledeći korak opštine Stari grad je podnošenje tužbe protiv firme “Family sport”. Država će svakako rešiti ovaj slučaj, tako što će ga prepustiti nadležnim sudskim organima, koji će na osnovu sudske presude doneti konačnu odluku.
Pravda i zakon moraju biti jednaki za sve. Imovinu građana Starog grada ne može niko daotme. Ugovor koji je potpisan nakon javno objavljenog konkursa sa uslovom organizacije ATP turnira nedvosmisleno određuje obavezu zakupaca od koje ih niko ne može osloboditi.
Činjenice su da u ugovoru između GO Stari grad i firme “Family sport” d.o.o. jasno stoji da ukoliko “Family sport” svake godine ne organizuje ATP turnir, ne plaća redovno zakupninu, opština Stari grad kao zakupodavac ima obavezu da sa njima raskine ugovor.

Odluka o raskidu ugovora je doneta zato što je nastupio raskidni uslov, odustanak od turnira i ne može se nikako drugačije tumačiti.

Uostalom, da li je na pomenutoj lokaciji bila livada najbolje znaju vlasnici, građani Starog grada koji na istoj igraju tenis poslednjih 25 godina.