SA SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

Usvojen završni račun budžeta za prošlu godinu

Na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine, koju je vodio Nebojša Bakarec, zamenik predsednika opštine, odbornici Skupštine opštine Stari grad usvojili su završni račun budžeta za prošlu godinu. Ukupan prihod prošlogodišnjeg starogradskog budžeta iznosio je 706.461 656 dinara. Najveći prihod ostvaren je od izdavanja poslovnog prostora i on je iznosio 647.963 685 dinara. Na ime plata, naknada i dodataka zaposlenima u Opštinskoj upravi isplaćeno je u 2005. godini 92,4 miliona i na ime socijalnih doprinosa koji padaju na teret poslodavca još 16,9 miliona dinara. Za plate zaposlenih u Javnom preduzeću “Poslovni prostor” i materijalne troškove isplaćeno je iz budžeta 76,6 miliona, dok je za investiciono održavanje poslovnog prostora izdvojeno nešto više od 65 miliona dinara.

Za obnovu fasada u Knez-Mihailovoj 53-55, Pop-Lukinoj 1, za fasadu zgrade Gradskog zavoda za zdravstvenu zaštitu, zgrade na Obilićevom vencu 1, za uređenje fasada i zelenih površina koji se kategorišu kao “nabavke male vrednosti” i za učešće u održavanju stambenih zgrada na području opštine preko “Infostana” dato je 81,3 miliona dinara. Donacije za radove na objektima javnih službi i za njihovo opremanje iznosile su oko 240 miliona dinara. Sa ukupno pet miliona dinara bilo je redovno mesečno finansirano nekoliko društvenih organizacija, sportskim organizacijama dato je 5,3 miliona, oko 19 miliona dato je za udruženja građana i ostale neprofitne organizacije, po 1,8 miliona dinara izdvojeno je za Pećku patrijaršiju i Visoke Dečane, a za sve ostale verske objekte 6,3 miliona dinara.

Odbornici su na ovoj sednici usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup i određivanju zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad. Osim toga, doneto je rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća “Milan Gale Muškatirović” iz reda zaposlenih u ovom preduzeću. Članovi Upravnog odbora su Miroslav Grubić, profesor fizičke kulture i Natalija Mitić, diplomirani pravnik. Za članove Nadzornog odbora ovog preduzeća iz reda zaposlenih imenovani su Dušan Grbić, koordinator administrativno-komercijalnih poslova i Zlatimir Berta, profesor fizičke kulture.

Zbog podnete ostavke prestala je dužnost predsednika Komisije za boračka i invalidska pitanja Skupštine opštine. Za novog člana Komisije izabrana je Ivona Bjenjaš Zdravković, stomatolog, a za predsednika ove komisije njen dosadašnji član Milica Vulić, penzioner.