SA SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Dodatni radovi na fasadi u Pop Lukinoj 1

Na sednici opštinskog veća Starog grada, održanoj 2. novembra, osnovnoj školi ”Skadarlija” dodeljeno je iz budžeta 396.110 dinara za nabavku i montažu zavesa i nosača sa mehanizmom za svečanu salu kao i za opremanje jedne učionice za predškolsko pripremno odeljenje.

Radi izvođenja dopunskih radova na restauraciji fasade u Pop Lukinoj 1, dodeljen je ugovor preduzeću ”Tehno Beograd. Vrednost radova iznosi 3 213 473 dinara, bez pripadajućeg poreza.