СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Додатни радови на фасади у Поп Лукиној 1

На седници општинског већа Старог града, одржаној 2. новембра, основној школи ”Скадарлија” додељено је из буџета 396.110 динара за набавку и монтажу завеса и носача са механизмом за свечану салу као и за опремање једне учионице за предшколско припремно одељење.

Ради извођења допунских радова на рестаурацији фасаде у Поп Лукиној 1, додељен је уговор предузећу ”Техно Београд. Вредност радова износи 3 213 473 динара, без припадајућег пореза.