SA SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Pomoć zdravstvu, školstvu…

Na sednici opštinskog veća održanoj 9.11. 2006. godine, pokrenut je postupak za dodelu ugovora o javnoj nabavci radova na revitalizaciji i restauraciji fasada u Srebreničkoj ulici broj 3, u okviru opredeljenja opštine Stari grad za uređenjem ambijentalnih sredina.
Priveden je kraju i postupak javne nabavke za sedam stomatoloških stolica za dečju stomatološku zaštitu Doma zdravlja ”Stari grad”. Ugovor za nabavku dodeljen je preduzeću ”Ortodent” d.o.o. iz Niša a vrednost ove donacije je 6.459.320,00 dinara sa PDV-om.
Rektoratu Beogradskog univerziteta, za nabavku digitalne elektronske centrale, iz opštinskog budžeta dodeljeno je 1 700 000 dinara. U cenu su uključeni i prateća oprema i montaža.
Trgovačkoj školi je dodeljeno 1.800.000 dinara za izvođenje građevinsko-zanatskih radova u suterenu škole, a Elektrotehničkoj školi ”Stari grad” – 80. 400 dinara za pokriće troškova organizovanja seminara ”Sredina za učenje i interaktivne metode”, namenjenom za 30 učesnika
Pored toga, za nabavku 20 školskih klupa i 40 stolica, Matematičkoj gimnaziji je dodeljeno 120 000 dinara.