SA SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

POMOĆ ZDRAVSTVU

Na današnjoj sednici Opštinskog veća doneta je odluka da se Kliničkom centru Srbije- Institutu za kardiovaskularne bolesti uputi donacija u vrednosti od 1.500.000 dinara za nabavku aparata za disanje i monitor. Takođe, ista suma dodeljena je i Kliničko- bolničkom centru «Dr Dragiša Mišović» za kupovinu aparata – inkubatora i monitora vitalnih funkcija. Institutu za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, opština je uputila pomoć od 1.500.000 dinara za kupovinu aparata za praćenje vitalnih funkcija i monitora.
Osim pomoći zdravstvenim ustanovama, Opštinsko veće uputilo je pomoć Univerzitetu umetnosti za nabavku i ugradnju rasvete na galerijskom objektu u Knez – Mihailovoj ulici.

U znak zahvalnosti za pruženu pomoć u toku 2005. godine predsednici opštine Mirjani Božidarević i članovima Opštinskog veća stigle su i zahvalnice i to od Jugoslovenske asocijacije klasičnih gitarista, Muzičke škole «Stanković» Osnovne škole «Janko Janković» iz Goraždevca kao i katalog Univerziteta u Beogradu «Dobrotvori Beogradskom univerzitetu» koji je ove godine proslavio sto godina od donošenja prvog Zakona o Univerzitetu.