NOVO NASTAVNO SREDSTVO U PRVOJ BEOGRADSKOJ GIMNAZI

Tabla koja otkriva (ne) znanje

Krajem decembra u Prvoj beogradskoj gimnaziji u svečanoj sali škole održana je svečana promocija korištenja multimedijalne table. Po rečima direktora Ivana Perića ova tabla će stajati u jednoj od učionica a biće korišćena prilikom predavanja i ispitivanja učenika. Specifičnost ove table, koju poseduje još Matematička gimanzija, sastoji se u mogućnosti projekcije sa video bima ili računara, te se tako sve što se na njoj uradi automatski memoriše u kompjuter.

„ Ova tabla će biti od koristi ne samo profesorima i učenicima već i roditeljima koji će moći da preko kompjutera saznaju koliko im je dete znalo neki predmet “, kaže direktor Perić.