SA SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Doterivanje Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja

Na današnjoj sednici Opštinskog veća jednoglasno je prihvaćen zahtev Društva za brigu o starim licima za izvođenje građevinsko zanatskih radova prostorija Društva. U tu svrhu opština je izdvojila pomoć u vrednosti od 320.000 dinara.
Osnovnoj školi «Vuk Karadžić» za izvođenje građevinsko – zanatskih radova opština je uputila donaciju vrednu dva miliona dinara, dok je za restauraciju fasade zgrade Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja , opština izdvojila 8.100.000 dinara.
Zahvalnice za pomoć i podršku opštini Stari grad uputili su Beogradski šahovski klub slepih «Napredak » i Dobrovoljno vatrogasno društvo «Stari grad».