SA SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Pomoć ustanovama obrazovanja

Na sednici Opštinskog veća Starog grada odlučeno je da se Beogradskom elektronskom forumu ( BLEF) odobre sredstva u iznosu od 150.000 dinara za organizovanje beogradskog letnjeg festivala. U organizaciji «Jugokoncerta» u Beogradu će 13. juna Filharmonijski orkestar Milanske skale održati koncert u Centru Sava i tim povodom opština Stari grad je uputila pomoć u iznosu od milion dinara.
Muzej primenjenih umetnosti planira da krajem godine objavi drugi broj Zbornika Muzeja i u tu svrhu, opština je odlučila da Muzeju primenjenih umetnosti uputi pomoć u iznosu od 330.000 dinara.
Za izvođenje molersko – farbarskih i elektro radova , kao i radova na mokrim čvorovima i na terasi vrtića «Terazije», opština je odlučila da sa 1.985.000 dinara pomogne pomenute radove.
Fizičkom fakultetu je odobrena pomoć u iznosu od 1.100.000 dinara za opremanje studentske računarske laboratorije, dok je Filološkom fakultetu odobrena pomoć za nabavku 15 personalnih računara. Vrednost nabavke procenjena je na 850.000 dinara.
Za pruženu pomoć i podršku u organizovanju 46. međunarodnih susreta studenata elektrotehnike «Elektrijada 2006», Studentska unija Elektrotehničkog fakulteta dodelila je zahvalnicu opštini Stari grad.