SA SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Pomoć zdravstvu, sportu, humanitarnim organizacijama…

Na sednici Opštinskog veća starog grada, Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije odobreno je iz budžeta 140 845 dinara za kupovinu infuzione pumpe koja omogućava lečenje dece od akutne leukemije, malignih limfoma i drugih teških hematoloških bolesti.
Radi lakšeg organizovanja finalnog turnira u vožnji fijakera u disciplinama jednoprega, dvoprega i četvoroprega, Udruženju odgajivača konja lipicanske rase odobreno je 40 000 dinara.
Udruženjima građana, SOS telefon za ženu i decu žrtve nasilja, dodeljeno je 150 000 dinara za plaćanje račune i obezbeđivanje osnovnog materijala za rad.
Humanitarnom udruženju ”Dar” odobreno je 50 000 dinara za pokriće troškova organizacije projekta ”Sport na dar” u periodu septembar-decembar 2006. godine.
Humanitarno udruženje ”Dar” iz Beograda osnovano je kao nezavisno, neprofitno, nevladino i vanstranačko udruženje građana. Osnovano je isključivo u dobrotvorne, obrazovne i razvojne svrhe a ima za cilj pružanje pomoći socijalno najugroženijim, raseljenim i svim drugim licima kojima je pomoć potrebna.
Kao podrška organizovanju tradicionalnog jesenjeg krosa učenika sa teritorije Starog grada, Savezu sportova Stari grad odobreno je iz budžeta 110 000 dinara.
U cilju pomoći socijalno najugroženijim učenicima osnovnim školama ”Skadarlija”, ”Stari grad” i ”Vuk Karadžić” je za kupovinu udžbenika za socijalno najugroženije učenike, pripalo ukupno 96 340 dinara.
Na ovoj sednici odlučeno je i da opština Stari grad kupi 100 primeraka knjige-srpskog narodnog ilustrovanog kalendara ”Danica” za 2007. godinu u kojoj će biti objavljeni vredni tekstovi iz oblasti prosvete, nauke, istorije, folkloristike, istorije umetnosti očuvanja narodne baštine, itd. Knjiga je opremljena tvrdim povezom i bogatim ilustracijama i ima 500 stranica. Cena primerka je 800 dinara a ovom kupovinom opština Stari grad postaje pokrovitelj ovogodišnjeg izdanja. Tako će Vukovoj zadužbini iz Beograda biti uplaćeno 80 000 dinara.