SA OPŠTINSKOG VEĆA

Na sednici Opštinskog veća Starog grada odlučeno je da se novčana pomoć dodeli socijalno- ugroženim sugrađanima, kao i da se finansijska pomoć dodeli Udruženju ratnih vojnih invalida opštine Stari grad, u vrednosti od 36.620 dinara za realizaciju akcije «Prvi septembar» a koja je namenjena deci poginulih boraca i deci ratnih invalida sa naše opštine.

Dotacije nevladinim organizacijama

S obzirom da je Crveni krst Beograd ovogodišnji domaćin Prvog međunarodnog takmičenja glavnih gradova Balkana u pružanju prve pomoći, pod nazivom «Mladi protiv granica» a koje će se održati u Bogovađi od 15 do 18. avgusta, doneta je odluku da im se odobri novčana pomoć u iznosu 40.000 dinara.

Obnova ustanova kulture

Muzej pozorišne umetnosti obratio se opštini da mu se odobre sredstva za restauraciju i konzervaciju najoštećenijih delova građe iz zbirke Arhiva i pozorišnih programa i plakata kao i za kupovinu magnetofona i gramofona. S obzirom na opredeljenje opštine da ulaže u javne ustanove, odobreno je 520.000 dinara Muzeju pozorišne umetnosti. Takođe, sa iste pozicije odobrena su i sredstva za projekat rekonstrukcije i adaptacije zgrada ( Licej i Odžaklija) – Muzeja Vuka i Dositeja. Ukupna vrednost pomoći iznosi 2.900.000 dinara.

Pomoć mladima

Osnovnoj školi «Kralj Petar Prvi», odobreno je 452.000 dinara za realizaciju projekta «Savremena nastava fizike». Realizacija projekta osim intelektualnog razvoja dece, podrazumeva i opremanje kabineta za fiziku, pa će Opština kupiti 12 računara, jedan server multimedijalni projektor, laserski štampač i skener.
Opština Stari grad želi da podrži odlazak naših studenata Elektrotehničkog fakulteta na takmičenje u organizaciji IEEE- najvećeg svetskog udruženja inženjera elekrotehnike a koji se održava u Čikagu u avgustu mesecu. Naš studentski tim ušao je u finalni izbor i jedina je ekipa van Amerike. Suština rada kojim učestvuju na takmičenju je efikasno regulisani asinhroni motor snage 500W u širokom opsegu brzina za kućnu i industrijsku upotrebu. Opština plaća pet povratnih karata i vrednost donacije je 360.000 dinara.