REZULTATI KONKURSA ZA ZA ORGANIZACIJU PRVENSTVA EVROPE U RAGBIJU 9

Komisija za sprovođenje konkursa, na osnovu sprovedenog konkursnog postupka, dana 02.06.2015. godine, donela je odluku kojom se utvrđuje rang lista prijavljenih učesnika po Javnom konkursu, za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija za organizaciju prvenstva Evrope u Ragbiju 9, iz budžeta Gradske opštine Stari grad, koji ispunjavaju uslove konkursa. Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Predsedniku gradske opštine u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste na sajtu gradske opštine (02.06.) Pre podnošenja prigovora, učesnici konkursa mogu izvršiti uvid u konkursni materijal, kod Komisije za sprovođenje konkursa.

OVDE PREUZMITE RANG LISTU