REZULTATI KONKURSA ZA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA PERIOD VI-XII 2014.

Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija, na osnovu sprovedenog konkursnog postupka, dana 01.12.2014. godine, donela je odluku kojom se utvrđuje rang lista prijavljenih učesnika po Javnom konkursu, za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad za period od VI-XII 2014. godine, koji ispunjavaju uslove konkursa. Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor predsedniku Gradske opštine u roku od tri dana od dana objavljivanja iste na sajtu Gradske opštine (01.12.2014.)

Rang lista prijavljenih sa odobrenih sredstvima