REZULTATI JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2013.

Komisija za sprovođenje Konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija, dana 26.04.2013. godine, donela je odluku kojom se utvrđuje rang lista prijavljenih učesnika po Javnom konkursu, za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad u 2013. godini, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor predsedniku Gradske opštine u roku od 5 dana od dana objavljivanja iste na sajtu Gradske opštine (30. 4. 2013.) Pre podnošenja prigovora, učesnici konkursa mogu izvršiti uvid u konkursni materijal, kod Komisije za sprovođenje konkursa.

Odluku sa rang listama možete pogledati ovde.