REALIZACIJA PROGRAMA „ZAJEDNO ZA VAŠU ZGRADU“

Opština Stari grad potpisivanjem ugovora sa Skupštinama i savetima stanara zgrada nastavlja realizaciju programa „Zajedno za vašu zgradu“, u skladu sa planiranom dinamikom.

Marko Bastać, član Opštinskog veća, koji je zadužen za realizaciju programa, kaže da je do sada potpisano 75 ugovora sa zgradama, od ukupno 280 prijava koje su pristigle na konkurs. Ugovori se potpisuju sukcesivno kako komisija obradi pristigle prijave. Za razliku od sličnih akcija drugih opština celokupni postupak će voditi upravo skupštine/saveti stanara.

Postupak je prema uslovima konkursa jednostavan.

– Po zaključenja ugovora sredstva koje je obezbedila Opština, u visini do 200.000 dinara, uplaćuju se na račune skupština/saveta zgrada u roku od 15 dana. Od tog trenutka rok za završetak radova je 90 dana. Nakon radova dostavlja se izveštaj o utrošenim sredstvima, u skladu sa zakonskim propisima. Izveštaj se dostavlja u zatvorenoj koverti, sa naznakom ’’Zajedno za vašu zgradu’.

Komisija poziva sve koji su konkurisali da imaju malo strpljenja jer se skupštine /saveti stanara zgrada koje su učestvovale u konkursu redovno pozivaju na potpisivanje ugovora sa Opštinom pošto se završi obrada njihovih prijava.