RASPISAN KONKURS…

Raspisan konkurs za postavlajnje tezgi i drugih pokretnih objekata

Predsednica opštine Stari grad, Mirjana Božidarević, po pribavljenom mišljenju Opštinskog veća donela je zaključak da se raspiše konkurs za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata u Starom gradu. Planirane su rashladne komore za sladoled, aparati za kokice, rotacioni stalci za prodaju razglednica i turističkih publikacija, rotacioni stalak za prodaju štampe, kolica – tezge za prodaju umetničkih suvenira, kolica – tezge za prodaju osvežavajućih napitaka, rasklopne tezge za prodaju umetničkih predmeta, tezge – sanduci za čišćenje obuće i mesto za prodaju balona. Konkurs će biti objavljen u listu “Politika”. Obrazovana je i Komisija za sprovođenje konkursa i određivanje korisnika lokacija za postavljanje tezgi.