RASPISAN JAVNI KONKURS ZA DOTACIJE KORISNICIMA IZ OBLASTI KULTURE I OBRAZOVANJA

Komisija za sprovođenje konkursa raspisala je Javni konkurs za dodelu dotacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad za 2014. godinu za nabavku radova, usluga i opreme budžetskim korisnicima iz oblasti obrazovanja i kulture koji imaju sedište na teritoriji Gradske opštine Stari grad, a čiji je osnivač Republika ili Grad.

Rok za podnošenje prijava je 01.10.2014. godine, do 10.00 časova, preko pisarnice Gradske opštine Stari grad, ul. Makedonska br.42.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODELU DOTACIJA, sa naznakom: “PRIJAVA ZA DODELU DOTACIJA ZA OBLAST OBRAZOVANJA-KULTURE“.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU:

1. Raspis javnog konkursa za dodelu dotacije (obrazovanje i kultura)

2. Obrazac prijave na Javni konkurs za dodelu dotacije (obrazovanje, kultura)