RANG LISTA ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA I PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA

Komisija za sprovođenje javnog konkursa, za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija iz budžeta Gradske opštine stari grad u 2013. godini, dana 01.04.2013. godine, donela je odluku kojom se utvrđuje rang lista prijavljenih učesnika koji ispunjavaju uslove konkursa. Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor predsedniku Gradske opštine u roku od pet dana od dana objavljivanja na sajtu

(03.04. 2013.)

Odobrena sredstva korisnicima će biti isplaćena na osnovu pojedinačnih rešenja predsednika gradske opštine, koja će biti doneta po konačnosti ove odluke.

Kompletan tekst odluke sa rang listama možete pogledati ovde.