RANG LISTA PRIJAVLJENIH UČESNIKA PO JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija, na osnovu sprovedenog konkursnog postupka, po konkursu raspisanom 03.09.2015. godine, donela je Odluku po kojoj se utvđuje Rang lista prijavljenih učesnika po Javnom konkursu, za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad za 2015.godinu, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Rang lista prijavljenih učesnika po Javnom konkursu, za finansiranje projekata nevladinih organizacija