RANG LISTA PO JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANJE MANIFESTACIJA I PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA

Komisija za sprovođenje konkursa, na osnovu sprovedenog konkursnog postupka raspisanog 03.09.2015. godine, donela je Odluku po kojoj se utvrđuje Rang lista prijavljenih učesnika po Javnom konkursu, za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija iz budžeta Gradske opštine Stari grad u 2015. godini, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Rang lista po Javnom konkursu za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija