RANG LISTA PRIJAVLJENIH UČESNIKA PO JAVNOM KONKURSU U OBLASTI OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Komisija za sprovođenje javnog konkursa u oblasti obrazovana, na osnovu sprovedenog postupka po Javnom konkursu od 19. oktobra, utvrdila je dana 7. novembra tekuće godine, RANG LISTU prijavljenih učesnika za dodelu sredstava iz budžeta GO Stari grad u 2017. godini, korisnicima koji ispunjavaju uslove konkursa.

Prigovor na rang listu može se izjaviti predsedniku Gradske opštine Stari grad u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na sajtu gradske opštine.

Pre podnošenja prigovora učesnici konkursa mogu izvršiti uvid u konkursni materijal kod Komisije za sprovođenje konkursa.

Rang listu prijavljenih učesnika po javnom pozivu iz oblasti obrazovanja možete preuzeti OVDE.