RADOVI NA FORMIRANJU SENZORNE SOBE ZA POTREBE OSNOVNE ŠKOLE “DRAGAN KOVAČEVIĆ”

01.07. poziv za podnošenje ponuda

01.07. konkursna dokumentacija

12.08. obaveštenje o zaključenom ugovoru