RAČUNARSKA OPREMA ZA OŠ KRALJ PETAR PRVI

Opština Stari grad nastavlja ulaganje u školstvo. Tako će osnovnoj školi „Kralj Petar prvi, biti kupljeno 10 novih računara sa štampačima, aparati za skeniranje, kopiranje i štampanje. Opština će finansirati i uvođenje video-nadzora i povezivanje sa sistemom nadzora u centrali.

Sredstva u iznosu od 2 700 000 dinara opredeljena su na sednici Opštinskog veća održanoj 30. maja 2008. godine.

Opština Stari grad i dosada je pomagala ovu školu opremanjem kabineta i kupovinom računarske opreme.