PRVA ELEKTRONSKA GRAĐEVINSKA DOZVOLA U BEOGRADU IZDATA NA STAROM GRADU

Stari grad je prva opština u Beogradu koja je izdala elektronsko rešenje za izvođenje građevinskih radova. Zakonom o planiranju i izgradnji, tj. njegovom poslednjom izmenom iz 2014. godine, propisano je da se od 1. januara 2016. godine procedura za dobijanje građevinskih dozvola vrši elektronskim putem.

U sredu, 27. januara 2016. godine, izdato je prvo e-rešenje o odobrenju izvođenja radova na rekonstrukciji ulaznog stepeništa poslovnog prostora u Ulici Kondina 26 na opštini Stari grad.

Od početka rada Sistema za elektronsko podnošenje prijava izdata su samo tri rešenja o odobrenju izvođenja radova i to u Pančevu, Priboju i na GO Stari grad. Sva tri rešenja izdata su na današnji dan.