PROMOCIJA PORODIČNOG KLUBA U OPŠTINI STARI GRAD

Promocija PORODIČNOG KLUBA, nove usluge u zajednici koja je namenjena roditeljima, deci i mladima, uzrasta od jedne do 25 godina, održaće se u ponedeljak. 17. decembra u 13 časova u Svečanoj sali Opštine Stari grad.

Cilj rada Porodičnog kluba je psihološka podrška kako roditeljima tako njihovoj deci u iznalaženju adekvatnih načina komunikacije, međusobnog razumevanja i unapređivanju njihovih odnosa.

Aktivnosti su usmerene ka unapređivanju odnosa u porodici zasnovanih na poverenju i poštovanju kojima se razvija samodisciplina, samokontrola i saosećanje kod dece.

Tim stručnjaka humanističke orijentacije (psiholozi, defektolozi, socijalni radnici,….) koji će raditi sa decom/mladima i roditeljima poseduje dugogodišnje iskustvo i stručnost (terapeuti sistemske porodične terapije, psihodrame, geštalt terapije, REBTa,…): dr Jasna Veljković, senior trener i edukator kliničke i nekliničke psihodrame, Sonja Savić, integrativni dečiji psihoterapeut, Vera Despotović, porodični psihoterapeut i psiho drama terapeut, Zoran Ostojić, geštalt psihoterapeut, Mira Paul, psiholog, REBT psihoterapeut, Ljiljana Marković, defektolog, Jelena Vukičević, defektolog, Jelena Ivanović, psiholog, Gordana Marčetić Radunović, psihodrama terapeut, Danka Armački, psihodrama terapeut, i Dragan Kostić, organizator iz Centra za personalni razvoj.

U najavi promocije Porodičnog kluba kaže s da je “cilj vaspitanja da se dete osamostali i postane odgovorni građanin koji brine o sebi, drugima i svetu u kome živi, i u pravcu tog cilja se roditeljima daje podrška da svoje dete tokom odrastanja vide kao subjekt socijalizacije, kao aktivno i odgovorno, s pravom i kapacitetom da aktivno učestvuju u svom odrastanju. A detetu su potrebni roditelji koji su jasni, određeni, otvoreni da saslušaju, imaju poverenja u svoje dete, ali i spremni da postave granice i pravila i da ih se pridržavaju.”

Aktivnosti u Porodičnom klubu će se odvijati u formi grupnog rada i to paralelno sa roditeljima i njihovom decom. Rad sa grupama dece/mladih će se odvijati u prigodnim prostorima, primerenim uzrastu; po 10 predviđenih tema za uzraste 1 – 7 god, 7 – 11 god, 11- 15 god. 15 – 18 god. i 18 – 25 god.

Cilj grupnog rada sa mladima je pružanje podrške adolescentima u periodu kojeg karakterišu velike psihičke promene, dileme i pitanja na polju mišljenja, seksualnosti, odnosa prema autoritetu, pitanje zavisnosti/nezavisnosti i odnos prema vršnjacima. Rad u grupi zadovoljava potrebu mladih za pripadanjem, međusobnim prepoznavanjem i za vršnjačkom podrškom.

Porodični klub počinje sa radom u januaru 2019. godine.