PROGRAM “ZAJEDNO ZA VAŠU FASADU”

Gradska opština Stari grad objavila je, 29. aprila u dnevnim novinama „Blic“, PRETHODNI RASPIS za podnošenje prijava radi evidentiranja učešća u projektu „ZAJEDNO ZA VAŠU FASADU“. Reč je o višegodišnjoj akciji saniranja i obnove uličnih fasada, stambenih zgrada, koje nisu rekonstruisane u poslednjih 10 godina. Kako je i najavio Dejan Kovačević, načelnik Uprave, opština će finansirati 80 odsto, a stanari 20 odsto vrednosti radova. Namera je da se Starom gradu, centralnoj gradskoj opštini, povrati lepota, sjaj i značaj koji mu pripadaju. Podsećamo da je u programu „Zajedno za Vašu zgradu“, u protekle dve godine renovirano 592 zgrade a „Zajedno za Vašu fasadu“ je nastavak ovog uspešnog projekta.

Rok za podnošenje prijave evidentiranja

Skupštine stanara prijave za evidentiranje mogu dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja raspisa u dnevnom listu „Blic“.
Prijave dostavljene posle ovog roka, biće posebno evidentirane i ući će u naredni postupak evidentiranja, koji će komisija raspisati u nastavku sprovođenja Projekta.

Davanje obaveštenja i pomoć Skupštinama stanara u podnošenju prijava

Za sva obaveštenja vezana za sprovođenje Projekta, zainteresovana lica se mogu obratiti, na telefon 3222-626 ili 3222-627, lično u prostorijama Uprave na prvom spratu zgrade u ulici Makedonska broj 42, u kancelariji broj 7, putem mejla na adresu, zajednozavasufasadu@starigrad.org.rs, kao i poštom.

PRETHODNI RASPIS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA RADI EVIDENTIRANJA UČEŠĆA U PROJEKTU„ZAJEDNO ZA VAŠU FASADU“

OBRAZAC PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE UČEŠĆA U PROJEKTU „ZAJEDNO ZA VAŠU FASADU“