PRODAJA UDŽBENIKA NA JAVNIM POVRŠINAMA MOGUĆA UZ POŠTOVANJE ZVANIČNIH PROCEDURA

Povodom intervencije Komunalne policije u sprečavanju nelegalne prodaje polovnih udžbenika i knjiga u Kosovskoj ulici, i izjava nelegalnih preprodavaca, objavljenih u dnevnim novinama „Novosti“ i „Naše novine“, na beogradskim stranama 5. septembra, u kojima se navodi:

    • „da su trgovci udžbenicima u Kosovskoj poslali u nekoliko navrata dopise predsedniku opštine Stari grad Dejanu Kovačeviću da im se omogući da taj posao obavljaju legalno i da ih ne juri Komunalna policija“;
    • „da gospodin Kovačević uopšte nije bio zainteresovan za priču i neki dogovor“,

radi objektivnog i istinitog informisanja javnosti dostavljamo vam sledeće saopštenje Gradske opštine Stari grad:

Dejan Kovačević, predsednik Gradske opštine Stari grad, u petak, 30. avgusta 2013. godine, primio je predstavnike nelegalnih preprodavaca knjiga, na njihov zahtev, u prostorijama opštine Stari grad.

Nakon što je saslušao usmene zahteve predstavnika nelegalnih preprodavaca knjiga, predočeno im je da je moguće organizovati prodaju polovnih udžbenika i knjiga na prostoru Trga Nikole Pašića, uz poštovanje uslova i procedura koje važe za sve podnosioce zahteva za zauzeće javnih površina (što uključuje i plaćanje zauzeća).

Nelegalnim preprodavcima knjiga naglašeno je da se zvanično obrate dopisom predsedniku i Veću Gradske opštine Stari grad koje će razmotriti njihov zahtev.

Nijedan dopis nelegalnih preprodavaca do sada nije dostavljen Gradskoj opštini Stari grad.