VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE – PRIPREMNA NASTAVA ZA ZAVRŠNI ISPIT ZA OSMAKE (RASPORED ZA JUN PO DANIMA I GRUPAMA SA SATNICOM)

Pripremna nastava se održava u Velikoj sali Gardske opštine Stari grad, Makedonska br 42, u skladu sa svim epidemiološkim merama i preporukama.

Predviđeni fond časova je:  25 dvočasa (50 časova) iz srpskog i matematike za OBE grupe polaznika. Planirano je da se nastava srpskog jezika održava subotom, a nastava iz matematike nedeljom, tokom meseca juna. Dodatno su obezbeđena i dva termina srpskog i matematike tokom radne nedelje za svaku grupu  (dve grupe kao i vikendom) kako bi nadoknadili časove koji su izgubljeni zbog epidemioloških mera tokom marta i aprila meseca.

Pripremna nastava za kombinovani test obuhvata 15 časova, tačnije po 3 dvačasa za svaki predmet (fizika, hemija, istorija, biologija i geografija) tokom juna meseca. Pripremna nastava za predmete koji su u okviru kombinovanog testa se održava u navedenim terminima za polaznike iz obe grupe.

Na sledećem linku se nalazi raspored za predmete za kombinovani test, sa datumima održavanja nastave, planom po grupama i terminima časova.

 

Napomena za roditelje:

Nastava je besplatna i obavezna za sve koji je pohađaju.

Tri neopravdana izostanka, kao i udaljavanje sa časa radi neprimerenog ponašanja onemogućavaju dalje prisustvo na besplatnoj pripremnoj nastavi.

Za svaku grupu postoje upisnici kako bi se vodila evidencija o prisutnosti.