PREZENTACIJA PLANA DETALJNE REGULACIJE

U velikoj sali GO Stari grad, u utorak 3. marta, sa početkom u 18 časova, održaće se prezentacija Nacrta plana detaljne regulacije bloka između ulica Knez Mihailove, Jakšićeve, Obilićevog venca i Zmaj Jovine. Nacrt plana prezentovaće arhitekta Igor Marić, rukovodilac projekta iz Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije i Desanka Todesko, predsednica Saveta za arhitekturu i urbanizam GO Stari grad.

U opštini Stari grad, u Odseku za informisanje, od 19. februara do 13. marta, svakog dana od 9 do 15 sati, traje javni uvid Nacrta plana detaljne regulacije bloka između ulica Knez Mihailove, Jakšićeve, Obilićevog venca i Zmaj Jovine, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu. Plan je dostupan na uvid i u Gradskoj upravi, u sali II u suterenu, u Ulici 27. marta 43-45.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 11 do 15 časova u zgradi Gradske uprave, u 27. marta br.43-45 (sala II u suterenu) i sredom i petkom od 11 do 15 časova u prostorijama Gradske opštine Stari grad, Makedonska br. 42.

Pismene primedbe na predložena rešenja mogu se dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, 27. marta br. 43-45, najkasnije do 13. marta 2009. godine.
Javna sednica održaće se 7. aprila 2009. godine u 13 časova, u zgradi Gradske uprave, u 27. marta br.43-45 (sala II u suterenu).

NA SLICI: SEDNICA SAVETA ZA URBANIZAM