PREZENTACIJA NACRTA PLANA KOSANČIĆEVOG VENCA

U svečanoj sali opštine Stari grad u prizemlju, u utorak 16. januara 2007. godine u 18 sati, održaće se javna prezentacija Nacrta plana detaljne regulacije Prostorne celine Kosančićev venac, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu. Tom prilikom, urbanisti iz “Urbanističkog zavoda Beograda” će obrazložiti Nacrt plana.

Kosančićev venac će zadržati svoj kulturno-istorijski identitet ali naći će se tu i mesta za puno novog, rečeno je prilikom predstavljanja predloga regulacionog plana prostorne celine Kosančićevog venca u punoj sali opštine Stari grad.

Postojeći prostor od sto hiljada kvadrata moći će da se proširi sa dodatnih 77.000 metara kvadratnih. Među izmenama koje će uslediti najznačajnija je izgradnja vidikovca i Memorijalnog centra na mestu gde je nekada bila Narodna biblioteka.
Ovaj stari deo Beograda dobiće novi kulturni i trgovački centar umesto današnje beton hale.

Nacrt plana detaljne regulacije (PDR) Prostorne celine Kosančićev venac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu izložen je na javni uvid u periodu od 09.01. do 09.02.2007. godine u prostorijama Skupštine grada Beograda, Trg Nikole Pašića broj 6 u holu u prizemlju. Utorkom i četvrtkom od 11 do 15 sati biće prisutni odgovorni urbanisti, kako bi mogli da odgovaraju na pitanja građana. Zainteresovana lica mogu da dostave svoje pisane primedbe na planirana rešenja, najkasnije do kraja javnog uvida, tj. do 9. februara 2007. godine isključivo Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, 27. marta 43-45, u organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda u čijoj je nadležnosti sprovođenje procedure donošenja urbanističkih planova, shodno članu 53. Zakona o planiranju i izgradnji.

Pozivaju se zainteresovani građani, stručnjaci, nadležni predstavnici strukovnih organizacija i svi zainteresovani građani da prisustvuju ovom skupu, a sve u cilju postizanja što boljih rešenja ove važne Prostorne celine, čija granica obuhvata teritorije opština Stari grad i Savski venac.