PREDSTAVNICI UNIVERZITETA „MARIJA KIRI SKLODOVSKA“ IZ POLJSKE U POSETI OPŠTINI STARI GRAD

U okviru saradnje sa poljskim gradom Lublin, predstavnici Odseka za lokalni ekonomski razvoj, saradnju sa nevladinim organizacijama i međunarodnu saradnju, ugostili su istraživače sa Univerziteta „Marija Kiri Sklodovska“ iz Poljske.

Tema sastanka bila je saradnja i komunikacija Opštine sa nevladinim organizacijama i lokalnom društvenom zajednicom. U okviru svog istraživanja na projektu koji podržava poljski Sekretarijat za međunarodnu razmenu i saradnju, direktorka Prof. dr Agneška Zetek i stručni saradnik Andržej Kapusta, razgovarali su sa predstavnicima GO Stari grad o snagama i preprekama u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom i načinima za poboljšanje.

Gostima su predstavljeni implementirani projekti kao i oni koji su trenutno u toku sa akcentom na projekte Evropske Unije i projekte međunarodnih fondova. Tokom posete gostima je predstavljena i novootvorena inovaciona laboratorija EUREKA, rezultat projekta „NewGenerationSkills“.