PREDSTAVNICI NVO MLADIH U OPŠTINI STARI GRAD

UMREŽAVANJE IDEJA I AKTIVNOSTI

Koordinatori Kancelarije za mlade Gradske opštine Stari grad održali su, 18. septembra u maloj sali opštine, sastanak sa predstavnicama nevladinog sektora, u cilju međusobne saradnje i koordinacije aktivnosti na poboljšanju položaja i života mladih u Beogradu.

Sastanku su prisustvovali predsednik GO Stari grad Dejan Kovačević, član Veća Lazar Lešnjak, pomoćnik predsednika GO Stari grad Đorđe Spasić, Predsednica Krovne organizacije mladih Srbije Marija Bulat, koordinatori Kancelarije za mlade Bojan Marić i Boris Radaković i predstavnici 12 nevladinih organizacija, koje deluju na teritoriji Grada Beograda.

– Potrebe i problemi mladih su prioriteti za opštinu Stari grad. Potrebno je sistematski raditi sa mladima, i omogućiti im aktivno uključenje u sve društvene tokove – naglasio je predsednik GO Stari grad Dejan Kovačević.

Opština Stari grad je otvorena za saradnju sa svim organizacijama i pojedincima koji rade sa mladima.

– Najbitniji zadatak Kancelarije je osposobljavanje mladih na tržištu rada. Mladi između 16 i 30 godina se najteže zapošljavaju, te shodno tome mi želimo da rešimo upravo taj problem. Organizovali smo raznovrsne projekte koji su podsticali edukaciju mladih: pisanje CV -a, obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika… Svakako, najveći projekat koji smo realizovali bio je studijski odlazak u evropske prestonice kulture (2010., 2011., 2012.), kroz koji je „prošlo“ više od 100 ljudi, – istakao je pomoćnik predsednika GO Stari grad Đorđe Spasić, koji je ujedno i zadužen za omladinsku politiku na Starom gradu.

Predstavnici omladinskih organizacija predstavili su udruženja i programe i razmenili iskustva o njihovom radu i zaključili da je samo uzajamnom saradnjom moguće poboljšati život i položaj mladih u društvu. Sva udruženja će ubuduće uskladiti svoje aktivnosti sa Kancelarijom za mlade Gradske opštine Stari grad.