POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara po partijama,Partija 1. nabavka tableta (prenosivi računari), Partija 2. nabavka usb memorija, za nagrađivanje đaka generacije i vukovaca osnovnih škola