POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku izvođenja radova na restauraciji i revitalizaciji fasade stambenog objekta zgrade u ulici Gospodar Jevremova broj 57 u Beogradu.