POMOĆ ZADUŽBINI ILIJE M. KOLARCA

Opština Stari grad će uložiti 950,000 dinara za nabavku novog izmenjivača toplote za grejnu podstanicu u zgradi Zadužbine Ilije M. Kolarca.
Zadužbina se u grejnoj sezoni 2006/2007. suočila sa velikim problemom curenja vode iz izmenjivača toplote u podstanici koja se nalazi u zgradi Zadužbine a koja greje i Beogradsku filharmoniju, zbog čega je grejanje tokom zime održavano na minimalnom nivou.